Warto zaufać specjalistom!

Oferta biura rachunkowego

Obsługa finansowo-księgowa

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów podatku VAT,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT i CIT.

Obsługa kadrowo-płacowa

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • naliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • sporządzanie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników PIT 11,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych od pracowników PIT 4R,
 • przygotowywanie deklaracji PFRON,
 • organizacja szkoleń BHP,
 • prowadzenie akt pracowników ,kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, itp.
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń dla pracowników.

Inne usługi

 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • przygotowywanie dokumentów dla banków i innych instytucji, 
 • konsultacje i doradztwo podatkowe,
 • rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych i prawnych,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami w zakresie należności i zobowiązań.
Kontakt

Biuro Rachunkowe

Dorota Kaczmarek


ul.Krasickiego 2


97-500 Radomsko


044/ 738 13 20

601 424 179


biuro.kaczmarek@wp.pl

Mapa dojazdu